kunstenwerkplaats / lab-art / arts-lab

kunstenwerkplaats.be

Een kunstenwerkplaats is een organisatievorm die zich toelegt op de omkadering van het artistieke maakproces vanuit de praktijk van de kunstenaar. De diversiteit binnen de noemer van werkplaatsen is groot en omvat verschillende werkvormen: experimentele laboratoria, kunstenaarscollectieven en alternatieve managementbureaus.De kunstenwerkplaatsen als experimentele laboratoria en kunstenaarscollectieven, bieden ruimte voor artistiek onderzoek, experiment en creatie. De ruimte omvat niet enkel de werkplek, maar kan ook een inhoudelijke/artistieke input, productionele ondersteuning en zakelijk advies,… inhouden, op maat van de kunstenaar. Het zijn humusplekken waar een kunstenaar zijn/haar artistieke denkwijze kan ontwikkelen en risico’s kan nemen en waar hij/zij eerder proces – dan resultaatgericht werkt. Presentatie is van ondergeschikt belang maar niet uitgesloten, aangezien de relatie met het (toekomstige) publiek een wezenlijk onderdeel is van het artistieke proces.Een andere vorm van werkplaatsen zijn de alternatieve managementbureaus. Zij staan kunstenaars bij in het financiële beheer, de distributie en de promotie van hun werk.De portaalsite Kunstenwerkplaats.be maakt de kunstenaar en het publiek wegwijs in het gevarieerde aanbod die de kunstenwerkplaatsen bieden. Als platform organiseert Kunstenwerkplaats.be gezamenlijke reflectiemomenten, wisselt ervaringen en kennis uit en formuleert standpunten op basis van deze ervaringen. Het platform stimuleert onderlinge samenwerkingen, zowel artistiek, productioneel als organisatorisch, en positioneert zich als overlegorgaan van de diverse werkvormen, die het netwerk telt.